FMV Temadag om anvendelse af pulverbaserede metaller og overflader

Pulverteknologien har gennem en del år været løsning på fremstilling af komponent-geometrier, som ville være umulige eller dyre at fremstille med andre metoder. En af udfordringerne har været at skabe tætte og homogene komponenter.

Hvor langt er man nået med løsningen af disse udfordringer i dag? -  Temadagen vil give dig svaret.
 

Metallisk pulver anvendes i store mængde til termisk sprøjtning, hvor komponenter kan påføres en række forskellige legeringer, der forbedrer overfladens egenskaber signifikant. Ligeledes indgår metallisk pulver ofte til vakuumlodning af industrielle komponenter.

 
I de seneste år har pulvermetallurgien fået et nyt fokus, og det er indenfor additiv fremstilling – eller bedre kendt som 3D-printning. Udviklingen går stærkt på dette område, og i dag fremstilles f.eks. komponenter til luftfartøjer efter denne metode. Men selv indenfor additiv fremstilling findes der udfordringer, der blandt andet er relateret til tætheden af materialet.

 
Temadagen inkluderer en rundvisning i nogle af laboratorierne på Teknologisk Institut, hvor man de sidste mange år har udviklet og arbejdet med AM-teknologi indenfor både metal og plast.

kontakt grå program    kontakt grå tilm

  

 billede 102    billede 14   
 
billede 88    billede 110   
       
billede 117     proto linkedin