FMV Temadag hos Ib Andresen Industri

Vi har ventet længe og nu ser vi endelig frem til at afholde temadagen torsdag d. 11. november 2021

Se indbydelsen med dagens program her.

Introduktion
I det 13. århundrede f.kr. erfarede man, at når jern og kulstof blev forbundet på den
rigtige måde, da fik man et materiale, hvor styrken var markant højere end i de
elles kendte materialer. Materialet er det, som vi i dag kender som stål, og i ældre
tid blev stål oftest anvendt til våben.
Gennem de seneste par hundrede år er stålene blevet udviklet mere og mere,
hvilket har betydet, at vi i dag står med et meget stort antal stållegeringer – og et
bredt spektrum af materialeegenskaber. Men det er stadigt primært styrken, som
gør stålene interessante rent teknologisk.
Man hvad forstår vi materialemæssigt ved styrke? Styrken i stål kan dække over
mange fænomener. F.eks. er udmattelsesstyrken interessant i dynamisk belastede
komponenter, slidstyrken er vigtig for komponenter, som er i kontakt med andre
materialer og derigennem udsættes for slid, og hvad med krybestyrken ved meget
høje driftstemperaturer?
Temadagen vil sætte fokus på de forskellige styrkeegenskaber for de ståltyper, der
hyppigst optræder i den danske fremstillingsindustri, og dermed i vores daglige
teknologiske komponenter.
Gennem hele temadagen vil der blive præsenteret eksempler på, hvorledes de
forskellige ståltyper er blevet anvendt til at løse konkrete teknologiske
problemstillinger.

Tilmelding: Klik her

NB! Der er begrænset antal pladser

Ved spgm. til det nye booking system, kontakt Christina Ibsen på 20 14 85 02 eller administration@f-m-v.dk