Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat samt revideret regnskab for 2022 er nu lagt på hjemmesiden